Công Ty Tnhh Tmdt Khang Nguyên | maylanhkhangnguyen.com

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trầnn

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

Máy Lạnh Âm Trầnn

Xem tất cả sản phẩm >>
35.400.000 đ

35.400.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH-48

- Mã sản phẩm: GKH-48

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

16.200.000 đ

16.200.000 đ

Máy lạnh âm trần NAGAKAWA NT- C1836

- Mã sản phẩm: NT -C1836

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

19.100.000 đ

19.100.000 đ

- Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

19.100.000 đ

19.100.000 đ

Máy lạnh Âm Trần CU/CS-PC18DB4H

- Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

26.400.000 đ

26.400.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 R410

- Mã sản phẩm: MCD-36CRN1

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:120-160m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

33.000.000 đ

33.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-D34DB4H5

- Mã sản phẩm: CU/CS-D34DB4H5

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-140m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

24.950.000 đ

24.950.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH24K3FI / GUHD24NK3FO

- Mã sản phẩm: GKH24K3FI / GUHD24NK3FO

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 2,5 ngựa (2,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

39.800.000 đ

39.800.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T34KB4H52

- Mã sản phẩm: CU/CS-T34KB4H52

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3,5 ngựa (3,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-140m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

Máy Lạnh Tủ Đứng

Xem tất cả sản phẩm >>
82.500.000 đ

82.500.000 đ

Máy lạnh tủ đứng FVGR10NV1/RUR10NY1

- Mã sản phẩm: FVGR10NV1/RUR10NY1

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 10 ngựa (10 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 480-500m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

31.000.000 đ

31.000.000 đ

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-500

- Mã sản phẩm: APF/APO-500 Model 2018

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 220-260m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

27.800.000 đ

27.800.000 đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1(2018)

- Mã sản phẩm: FVRN71BXV1

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:100-120m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

26.000.000 đ

26.000.000 đ

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36

- Mã sản phẩm: RF36/RC36

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

17.000.000 đ

17.000.000 đ

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11

- Mã sản phẩm: FC-18TL11

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

36.500.000 đ

36.500.000 đ

Máy lạnh tủ đứng GREE GVC48AH-M3NTB1A

- Mã sản phẩm: GVC48AH-M3NTB1A

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

 

 

 

Máy Lạnh Giấu Trần

Xem tất cả sản phẩm >>
67.000.000 đ

67.000.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-960

- Mã sản phẩm: ACS/APO-960

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 10 ngựa (10 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-280m³ khí

- Bảo hành: 2 năm dàn lạnh,2 năm máy nén

38.800.000 đ

38.800.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-600

- Mã sản phẩm: ACS/APO-500

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 6,5 ngựa (6,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-280m³ khí

- Bảo hành: 2 năm dàn lạnh,2 năm máy nén

16.600.000 đ

16.600.000 đ

35.100.000 đ

35.100.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-500

- Mã sản phẩm: ACS/APO-500

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

28.000.000 đ

28.000.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-360

- Mã sản phẩm: ACS/APO-360

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

13.700.000 đ

13.700.000 đ