CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHANG NGUYÊN

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trần

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

Máy Lạnh Âm Trần

Xem tất cả sản phẩm >>
32.800.000 đ

32.800.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH-42

- Mã sản phẩm: GKH-42

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-200m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

31.000.000 đ

31.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT50VF/SRC50ZMX-S (2018)

- Mã sản phẩm: FDT50VF/SRC50ZMX-S

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

41.950.000 đ

41.950.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH42K3FI / GUHD42NM3FO

- Mã sản phẩm: GKH42K3FI / GUHD42NM3FO

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 4,5 ngựa (4,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 160-200m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

57.000.000 đ

57.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Mitsubishi heavy FDT125VF1/FDC125VNX

- Mã sản phẩm: FDT125VF1/FDC125VNX

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

31.300.000 đ

31.300.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 R410

- Mã sản phẩm: MCD-50CRN1

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:180-200m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

30.250.000 đ

30.250.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GUD100T/A-K/GUL100W/A-M/TF06

- Mã sản phẩm: GUD100T/A-K/GUL100W/A-M/TF06

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

30.200.000 đ

30.200.000 đ

- Mã sản phẩm: FCNQ26MV1/RNQ26MV19

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

38.400.000 đ

38.400.000 đ

Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60

- Mã sản phẩm: RGT60/RC60

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 6,5 ngựa (6,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-260m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

Máy Lạnh Tủ Đứng

Xem tất cả sản phẩm >>
19.400.000 đ

19.400.000 đ

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS- C18FFH

- Mã sản phẩm: CU/CS- C18FFH

- Sản xuất: Trung Quốc/Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

31.000.000 đ

31.000.000 đ

Tủ đứng fujiaire FF50CBF-2A1N/FL50CBF-2E1N

- Mã sản phẩm: FF50CBF-2A1N/FL50CBF-2E1N

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 220-240m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

18.800.000 đ

18.800.000 đ

Máy lạnh Midea MFSM-28CR

- Mã sản phẩm: Midea MFSM-28CR

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100- 120m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

31.900.000 đ

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11

- Mã sản phẩm: FC-48TL11

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-200m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

31.900.000 đ

Máy Lạnh Giấu Trần

Xem tất cả sản phẩm >>
46.500.000 đ

46.500.000 đ

Máy lạnh TOSHIBA RAV-600ASP-V/RAV-600BSP-V

- Mã sản phẩm: RAV-600ASP-V/RAV-600BSP-V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 6,5 ngựa (6,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-280m³ khí

- Bảo hành: 2 năm dàn lạnh,2 năm máy nén

28.300.000 đ

28.300.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V

- Mã sản phẩm: FDMRN100DXV1V/RR100DBXV1V

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

35.200.000 đ

35.200.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V

- Mã sản phẩm: FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-240m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

25.900.000 đ

25.900.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Sumikura ACS/APO-280

- Mã sản phẩm: ACS/APO-280

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

36.400.000 đ

36.400.000 đ

Máy lạnh TOSHIBA RAV-SE1001BP-V/RAV-TE1001A8-V

- Mã sản phẩm: RAV-SE1001BP-V/RAV-TE1001A8-V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 2 năm dàn lạnh,2 năm máy nén

16.600.000 đ

16.600.000 đ

- Mã sản phẩm: ACS/APO-180

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén