Công Ty Tnhh Tmdt Khang Nguyên | maylanhkhangnguyen.com

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trầnn

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

Máy lạnh cao cấp

43.000.000 đ

43.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T43KB4H52

- Mã sản phẩm: CU/CS-T43KB4H52

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-220m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

 

 

 

41.000.000 đ

41.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-50PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-50PU1H5/U-50PV1H8

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:200-220m³ khí

- Bảo hành: 1 năm

39.800.000 đ

39.800.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic CU/CS-T34KB4H52

- Mã sản phẩm: CU/CS-T34KB4H52

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3,5 ngựa (3,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-140m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

36.400.000 đ

36.400.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-45PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-45PU1H5/U-45PV1H8

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: 

- Bảo hành: 1 năm

41.000.000 đ

41.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-50PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-50PU1H5/U-50PV1H8

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:200-220m³ khí

- Bảo hành: 1 năm

19.100.000 đ

19.100.000 đ

Máy lạnh Âm Trần CU/CS-PC18DB4H

- Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 01 năm

19.100.000 đ

19.100.000 đ

- Mã sản phẩm: CU/CS-PC18DB4H

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

34.700.000 đ

34.700.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-40PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-40PU1H5/U-40PV1H8

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 4,5 ngựa (4,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:140-180m³ khí

- Bảo hành: 1 năm

33.000.000 đ

33.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-30PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-30PU1H5/U-30PV1H5

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3,5 ngựa (3,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:120-140m³ khí

- Bảo hành: 1 năm

31.000.000 đ

31.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-28PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-28PU1H5/U-28PV1H5

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:100-120m³ khí

- Bảo hành: 1 năm

26.700.000 đ

26.700.000 đ

Máy lạnh âm trần Panasonic S-25PU1H5(2018)

- Mã sản phẩm: S-25PU1H5/U-25PV1H5

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:100-120m³ khí

- Bảo hành: 1 năm

Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm hay PANASONIC