CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KHANG NGUYÊN

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trần

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

Máy lạnh cao cấp

41.500.000 đ

41.500.000 đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V

- Mã sản phẩm: FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 6,5 ngựa (6,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-280m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

40.200.000 đ

40.200.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

- Mã sản phẩm: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

37.100.000 đ

37.100.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

- Mã sản phẩm: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-200m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

13.700.000 đ

13.700.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V

- Mã sản phẩm: FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 1 ngựa (1 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 10-40m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

16.000.000 đ

16.000.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V

- Mã sản phẩm: FDBNQ13MV1V/RNQ13MV1V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 1,5 ngựa (1.5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 40-60m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

19.700.000 đ

19.700.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V

- Mã sản phẩm: FDBNQ18MV1V/RNQ18MV1V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

23.900.000 đ

23.900.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V

- Mã sản phẩm: FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 2,5 ngựa (2,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 80-100m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

26.000.000 đ

26.000.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V

- Mã sản phẩm: FDBNQ24MV1/RNQ24MV1V

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

29.000.000 đ

29.000.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDMNQ26MV1/RNQ26MV19

- Mã sản phẩm: FDMNQ26MV1/RNQ26MV19

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

30.000.000 đ

30.000.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

- Mã sản phẩm: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 3,5 ngựa (3,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

34.200.000 đ

34.200.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

- Mã sản phẩm: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

37.100.000 đ

37.100.000 đ

Máy lạnh giấu trần FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

- Mã sản phẩm: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-200m³ khí

- Bảo hành: 01 năm dàn lạnh + 04 năm máy nén

Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm hay Máy Lạnh Giấu Trần Daikin