Công Ty Tnhh Tmdt Khang Nguyên | maylanhkhangnguyen.com

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trầnn

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

280

Máy Lạnh Âm Trần Sumikura

34.200.000 đ

34.200.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-480

- Mã sản phẩm: APC/APO-480

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 160-200m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

24.000.000 đ

24.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280

- Mã sản phẩm: APC/APO-280

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

27.500.000 đ

27.500.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360

- Mã sản phẩm: APC/APO-360

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

22.500.000 đ

22.500.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240

- Mã sản phẩm: APC/APO-240

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2,5 ngựa (2,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 80-100m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

18.200.000 đ

18.200.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180

- Mã sản phẩm: APC/APO-180

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

35.600.000 đ

35.600.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500

- Mã sản phẩm: APC/APO-500

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-240m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

38.200.000 đ

38.200.000 đ

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600

- Mã sản phẩm: APC/APO-600

- Sản xuất: Malaysia

- Công suất: 6,5 ngựa (6,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-280m³ khí

- Bảo hành: 02 năm dàn lạnh + 02 năm máy nén

Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm hay Máy Lạnh Âm Trần Sumikura