Công Ty Tnhh Tmdt Khang Nguyên | maylanhkhangnguyen.com

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trầnn

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

285

Máy Lạnh Âm Trần Midea

16.100.000 đ

16.100.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CR

- Mã sản phẩm: Midea MCD-18CR

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 02 năm

20.500.000 đ

20.500.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CR

- Mã sản phẩm: Midea MCD-28CR

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

26.500.000 đ

26.500.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CR

- Mã sản phẩm: Media MCD-36CR

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 140-160m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

32.300.000 đ

32.300.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD- 50CR

- Mã sản phẩm: Midea MCD- 50CR

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

36.800.000 đ

36.800.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-60CR

- Mã sản phẩm: Midea MCD-60CR

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 6,5 ngựa (6,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 240-260m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

15.950.000 đ

15.950.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCA3-18CRN1 R410

- Mã sản phẩm: MCA3-18CRN1

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60 - 80m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

19.900.000 đ

19.900.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 R410

- Mã sản phẩm: MCD-28CRN1

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:100-120m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

26.400.000 đ

26.400.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 R410

- Mã sản phẩm: MCD-36CRN1

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:120-160m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

31.300.000 đ

31.300.000 đ

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 R410

- Mã sản phẩm: MCD-50CRN1

- Sản xuất: Việt Nam

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:180-200m³ khí

- Bảo hành: 2 năm

Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm hay Máy Lạnh Âm Trần Midea