Công Ty Tnhh Tmdt Khang Nguyên | maylanhkhangnguyen.com

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trầnn

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

286

Máy Lạnh Âm Trần Gree

16.700.000 đ

16.700.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH18

- Mã sản phẩm: GKH18

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

21.900.000 đ

21.900.000 đ

Máy âm trần GREE GKH - 24

- Mã sản phẩm: GKH - 24

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 2,5 ngựa (2,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 80- 100m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

30.800.000 đ

30.800.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH - 36

- Mã sản phẩm: GKH - 36

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 140-160m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

32.800.000 đ

32.800.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH-42

- Mã sản phẩm: GKH-42

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-200m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

35.400.000 đ

35.400.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GKH-48

- Mã sản phẩm: GKH-48

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 5,5 ngựa (5,5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

16.850.000 đ

16.850.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GUD50T/A-K/GUL50W/A-K/TF05

- Mã sản phẩm: GUD50T/A-K/GUL50W/A-K/TF05

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: sử dụng cho phòng có thể tích : 80-60m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

21.950.000 đ

21.950.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GUD71T/A-K/GUL71W/A-K/TF06

- Mã sản phẩm: GUD71T/A-K/GUL71W/A-K/TF06

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

30.250.000 đ

30.250.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GUD100T/A-K/GUL100W/A-M/TF06

- Mã sản phẩm: GUD100T/A-K/GUL100W/A-M/TF06

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 120-160m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

32.850.000 đ

32.850.000 đ

Máy lạnh âm trần GREE GUD125T/A-K/GUL125W/A-M/TF06

- Mã sản phẩm: GUD125T/A-K/GUL125W/A-M/TF06

- Sản xuất: Trung Quốc

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 200-220m³ khí

- Bảo hành: 3 năm dàn lạnh,5 năm máy nén

Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm hay Máy Lạnh Âm Trần Gree