Công Ty Tnhh Tmdt Khang Nguyên | maylanhkhangnguyen.com

Thời gian hoạt động: 8:00 - 18:00

Hotline:0941762299

Máy Lạnh Âm Trầnn

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy Lạnh Giấu Trần

Ống Đồng

Máy lạnh nhập khẩu

287

Máy Lạnh Âm Trần Casper

18.900.000 đ

18.900.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11

- Mã sản phẩm: CC-18TL11

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén,

23.000.000 đ

23.000.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11

- Mã sản phẩm: CC-28TL11

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 100-120m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

29.500.000 đ

29.500.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11

- Mã sản phẩm: CC-36TL11

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 140-160m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

36.700.000 đ

36.700.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11

- Mã sản phẩm: CC-50TL11

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 180-200m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

18.900.000 đ

18.900.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL22

- Mã sản phẩm: CC-18TL22

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 2 ngựa (2 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích: 60-80m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

24.800.000 đ

24.800.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL22

- Mã sản phẩm: Casper CC-28TL22

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 3 ngựa (3 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:100-120m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

29.500.000 đ

29.500.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL22

- Mã sản phẩm: Casper CC-36TL22

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 4 ngựa (4 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:140-160m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

36.700.000 đ

36.700.000 đ

Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL22

- Mã sản phẩm: Casper CC-50TL22

- Sản xuất: Thái Lan

- Công suất: 5 ngựa (5 HP)

- Sử dụng: Sử dụng cho phòng có thể tích:180-200m³ khí

- Bảo hành: 03 năm dàn lạnh + 05 năm máy nén

Tìm kiếm nâng cao

Kinh nghiệm hay Máy Lạnh Âm Trần Casper